System PN-EN ISO 9001:2015


Nasze kompetencje, sprawdzone rozwiązania oraz wdrożone standardy pracy zostały potwierdzone certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001 to międzynarodowy standard określający ogólne ramy dla zarządzania jakością w organizacji. 


System PN-EN ISO 14001:2015


Dodatkowo Miroko-Plast posiada certyfikat środowiskowy zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie usług produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Celem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań, mających na celu ochronę środowiska oraz minimalizowanie wpływu organizacji na otoczenie.