SPRZEDAŻ


Katarzyna Tyburek

tel. +48 573 210 495

e-mail: katarzynatyburek@miroko-plast.pl


ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA


Kacper Szewczyk

tel. +48 510 241 783

e-mail: kacperszewczyk@miroko-plast.pl


PRODUKCJA


Piotr Rosa

tel. +48 607 197 040

e-mail: rosa@miroko-plast.pl


KSIĘGOWOŚĆ


Tomasz Białczyk

tel. +48 792 336 621

e-mail: ksiegowosc@miroko-plast.pl

Zapraszamy do kontaktu


tel. +48 789 227 580

e-mail: biuro@miroko-plast.pl

MIROKO-PLAST Spółka z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

89-115 Mrocza

NIP: 558 18 62 791

BDO: 000395420